Loopbaanadvies en coaching door Noloc gecertificeerd loopbaancoach Manon Erich, werkzaam in Zoetermeer en online

Loopbaan APK

Coachtraject

Maak tijd voor je loopbaandilemma’s, groei en je ambities om grip te houden op je ontwikkeling en werkplezier. 

Reflecteren, inzicht opdoen en actie ondernemen tijdens een

Loopbaan APK

Een loopbaan APK is een kort coachtraject waarin je stil staat bij je ontwikkeling, werkplezier en voldoening. Met behulp van dit coachtraject kan je betere keuzes maken en regie houden over je loopbaan en ontwikkeling. Een loopbaan APK kan je  individueel afnemen of als manager of HR adviseur voor alle leden van een team.

In de coachgesprekken kunnen jouw motivatie, waarden, talenten of ambities aan de orde komen. Ook je ontwikkelpunten krijgen aandacht. Dit resulteert in een ontwikkelplan met concrete acties.

De frequentie waarin je een loopbaan APK zou moeten overwegen, verschilt per persoon. Maar doorgaans is het verstandig om 2-jaarlijks een check-up te doen. Zo blijf je actief en bewust van je ontwikkeling en durf je makkelijker stappen te zetten.

Herken je deze coachvragen?

^

Welke kwaliteiten kan ik beter benutten in mijn baan?

^

Wat is belangrijk ten aanzien van meer werkplezier?

^

Welke ontwikkelpunten moet ik aandacht geven?

^

Hoe zorg ik voor een betere balans?

^

Wat is mijn specifieke rol of bijdrage in het team?

^

Wat is een logische vervolgstap voor mij?

^

Welke ontwikkeling past bij mijn ambities?

^

Hoe kan ik mezelf beter profileren?

COACHING

Het coachtraject

Loopbaan APK

een loopbaan apk is een kort en kracht loopbaancoachtraject

€700,-

3 coachgesprekken

2x e-coaching

Actie- of ontwikkelplan

Tijdens een loopbaan APK staan we bijvoorbeeld stil bij je ontwikkeling, werkplezier en voldoening. Jouw vraag en situatie zijn leidend. Bepaal van te voren daarom wat je aan de orde wil laten komen en wat het gewenste resultaat voor je is.

Met behulp van een loopbaan APK kan je betere keuzes maken en regie houden over je loopbaan en ontwikkeling.

De investering voor een loopbaan APK op individuele basis is €700,- exclusief 21% btw voor 3 coachgesprekken en 2x e-coaching. Overweeg je als leidinggevende of HR adviseur voor een heel team of voor groep medewerkers in de organisatie loopbaan APK’s af te nemen, dan gelden andere tarieven.

Tussen de gesprekken zit ongeveer 2 à 3 weken. In die periode tussen de gesprekken ben je bezig met opdrachten, reflectie en een verslag.

Een loopbaan APK is een kort en krachtig coachtraject.

online en live coaching voor loopbaan en ontwikkeling door een noloc gecerticeerde loopbaancoach

Voor organisaties

Een loopbaan APK wordt afgerond met een ontwikkeplan of actieplan. Dat is tevens het overdrachtsdocument aan de leidinggevende. Omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn en de medewerker zelf verantwoordelijkheid moet nemen over zijn of haar ontwikkeling. levert de medewerker zelf het ontwikkelplan in en licht het toe aan de leidinggevende.

Voordat het ontwikkeplan of actieplan met de leidinggevende gedeeld wordt, kijk ik er ook nog naar en geef feedback voor wat aanscherping. Ik werk met een format, zodat de leidinggevende het ook overzichtelijk krijgt aangereikt.

Voer ik gesprekken met een heel team of een hele afdeling, dan kan ik eventueel ook wat rode draden teruggeven aan de leidinggevende. Het is zelfs heel effectief als ik dit doe door middel van een presentatie voor het team of de afdeling. Daarmee waarborgen we ook de veiligheid van de gesprekken, omdat medewerkers zien en horen wat ik wel en niet deel over de gesprekken die ik met ze heb gehad. Daarnaast bevestig ik iets wat ze zelf wel weten en vaak ook hopen dat het uitgesproken wordt. Dan kan je er ten minste wat mee.  Ik kan als neutrale buitenstaander ook wat scherperse analyses meegeven als dat aan de orde is.

Een loopbaan APK is dus meer dan een ‘kadootje’ voor de medewerker. Het draagt bij aan de samenwerking, de bedrijfsvoering, de sfeer in het team en de betrokkenheid bij elkaar en bij de doelstellingen en resultaten van het team of van de organisatie. Zullen we eens sparren over de mogelijkheden?

Over mij

Met ruim 18 jaar ervaring als coach heb ik inmiddels 1000-en mensen begeleid naar meer werkplezier, zelfvertrouwen en regie. Ik bied maatwerkcoachtrajecten aan en heb een eigen online coachprogramma ontwikkeld genaamd Koers Bepalen.

Mijn belangrijkste drijfveer is het stimuleren van eigenaarschap en invloed over eigen loopbaan en ontwikkeling. Dat zie je terug in mijn aanpak en resultaten.

In mijn begeleiding zet ik, afhankelijk van de aanleiding, vraag of persoonlijkheid van de cliënt verschillende werkvormen en methodieken in. Daarbij kan je denken aan RET, Roos van Leary, kernkwadranten, cirkel van invloed, NLP, TA, oplossingsgericht coachen, koersonderzoektechnieken en systemisch werk. Jaarlijks volg ik een opleiding; uit interesse en voor mijn professionalisering.

In 2012 heb ik me gecertificeerd voor het persoonlijkheidsinstrument Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Ik ben bevoegd om de STEP II vragenlijst en rapporten te gebruiken. Hiermee onderzoek ik werkvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken, waaronder kwaliteiten, talenten en valkuilen.

Cliënten omschrijven mij als betrokken, integer, concreet en toegankelijk. Ik vraag door, ben soms scherp, gebruik humor en kan relativeren. Ik heb oog voor jou als mens en medewerker. Mijn doelgerichtheid helpt om resultaten te behalen.

Aanbevelingen

Resultaat

"Bij aanvang van het loopbaancoachingstraject met Manon was mijn doel om te onderzoeken wat een passende volgende stap in mijn carrière zou zijn. Met de hulp van Manon is dit gelukt en het heeft geleid tot concrete resultaten! Manon heeft mij geholpen te ontdekken wat mijn drijfveren zijn en hoe mijn persoonlijkheid mij kan faciliteren in die drijfveren. Waar krijg ik energie van? Wat zou ik graag anders zien? Waar hou ik graag aan vast? Manon heeft mij geholpen dit soort vragen zelf te onderzoeken. Door middel van vragen en praktische opdrachten ben ik aan het denken gezet en heb ik de volgende stap gezet. Ik ben dankbaar voor Manon haar toegankelijkheid en de veilige omgeving die ze creëert. Ik kan iedereen die met een loopbaanvraag zit aanraden om dit samen met Manon op te pakken." - Randy

Waardevol

"Bij mijn eerste ontmoeting had ik direct een klik met Manon. Dat is voor mij de basis voor het coachtraject. Manon is oprecht geïnteresseerd in jou als persoon en stelt de juiste vragen zodat je leert nadenken over “wie ben ik als persoon”. Vervolgens is zij goed in staat om gedachten en gevoelens concreet te maken en te koppelen aan eigen voorkeuren en competenties en vervolgens aan mogelijke profielen. Ik heb de gesprekken met Manon als waardevol en fijn ervaren en zou haar daarom graag aanbevelen!" - Douwe

Betrokken

"In mijn zoektocht naar een geschikte loopbaancoach werd mij Manon aanbevolen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik haar heb getroffen. Haar betrokkenheid bij mijn situatie voelde heel prettig. Ik zat helemaal klem in mijn baan, maar ik wist ook niet goed welke kant ik dan wél op zou moeten gaan. Door in te zoomen op mijn normen en waarden, op mijn sterke kanten en passie, en een analyse te maken van mijn MBTI-persoonlijkheidstype leerde ik mezelf beter kennen en waarderen, waardoor ik vervolgens de keuze heb kunnen maken voor een nieuwe baan die goed bij me past!" - Linda

Zelfvertrouwen

"Voorafgaand aan het loopbaantraject had ik een bepaald beeld over hoe een dergelijk traject er ongeveer uit zou zien. Met name de focus op nieuw, passend(er) werk. Uiteindelijk is het voor mij veel meer geweest dan dat. Door de MBTI kreeg ik veel meer inzicht in hoe mijn brein werkt. Waarom ik bepaalde werkzaamheden interessant vind en welk gedrag ik vertoon op het moment dat het afhaak. Maar ook hoe ik informatie het liefst verwerk, ook in privéaangelegenheden. Dit heeft duidelijk gemaakt welke patronen er ten grondslag liggen aan de keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt. Manon heeft mij meer inzicht gegeven in welke mogelijkheden er zijn als ik loskom van de patronen en zelfstandig keuzes durf te maken. Door het focussen op werkzaamheden in plaats van functietitels kreeg ik meer lijn in mijn CV en daardoor meer zelfvertrouwen. Opeens lag er een heel duidelijk beeld van wat ik kon en te bieden had. Je staat zelf aan het roer en moet zelf de boer op, maar Manon geeft je alle handvatten om dit te kunnen. Dit doet ze met een nuchtere kijk en heel veel warmte die je zelfs op afstand (digitaal) voelt!" - Lisanne

inzichten

"Ik gun iedereen een coach als Manon! Omdat ik graag de regie houd over mijn loopbaan wilde ik een loopbaancoach inschakelen om te komen tot een concreet a,b,c-plan. Ze is positief, nuchter, heeft humor en stelt de juiste vragen. Ik keek uit naar elke sessie. Ik ben erg tevreden over de concreetheid van mijn plan inclusief acties. Daarnaast heb ik inzichten gekregen die me ook helpen in mijn huidige functie. Het geeft zelfvertrouwen om te weten wat ik wil, waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Manon heeft een grote bijdrage geleverd aan dit inzicht." - Anita

Doelgericht

"Ook als je niet op een keuzemoment staat is het goed om te evalueren en te herijken waar je staat, waar je voor staat, wat je kunt en waar je heen wilt. Het programma van Manon is praktisch, handson en bevat diverse hulpmiddelen die je prikkelen op een concrete manier. De gesprekken, in mijn geval allemaal digitaal vanwege corona, waren zelfs op afstand meteen veilig. Manon heeft een scherp gehoor en oog voor de details die je onbewust uit tijdens de gesprekken. Elk gesprek had ook een duidelijk doe/thema, het voelde daardoor ook altijd waardevol en niet zomaar even ‘bijpraten/luisterend oor’, maar echt doelgericht. Het drijfveren onderzoek en tekenen van de levenslijnen hebben mij veel inzicht gegeven waar ik nog steeds baat bij heb." - Carolien

Veilige sfeer

"Heel fijn loopbaancoach-traject gevolgd bij Manon. Ik ben toe aan een volgende uitdaging in mijn carrière, maar wist niet zo goed welke kant ik het beste op kan gaan. Met leuke, concrete opdrachten heeft Manon me echt verder geholpen en inzicht gegeven in wat bij mij past. In een paar sessies hebben we de opdrachten besproken, waarbij Manon een open, veilige sfeer creëert en je alles durft te zeggen, en zij de juiste (kritische) vragen stelt en doorvraagt totdat ze echt bij de kern komt. Hierdoor kan je zelf ook echt verder. Uiteindelijk heb ik een heel concreet resultaat gekregen uit dit traject, iets wat ik van te voren niet had verwacht." - Heleen

Tot de kern

"Manon is een fijne en prettige persoonlijkheid die met de juiste vragen mij goed heeft begeleid tijdens het loopbaan coaching traject. Ze luistert goed, houdt een natuurlijke spiegel voor en weet snel door te dringen tot de kern. Dit heeft mij enorm geholpen om een duidelijker beeld te krijgen over mijn te volgen carrière pad. Het traject vergt wel discipline en doorzettingsvermogen, maar als je hier de juiste aandacht en tijd aan besteed dan levert dit enorm veel bruikbare informatie op. De modules zijn allemaal logisch en chronologisch opgebouwd, waardoor je toewerkt naar een samenhangende conclusie. Dit gaat mij enorm helpen in het vinden van een passende uitdaging." - Stefan

Flexibel

"Door de juiste vragen te stellen, te observeren en daarop feedback te geven, komt Manon tot de kern en geeft zij woorden aan een voor mijzelf onsamenhangend verhaal, waarmee zij de spijker op z’n kop slaat. Ik kwam bij Manon voor ondersteuning in de zoektocht naar mijn droombaan als arts die de kliniek achter zich heeft gelaten. Tijdens dit traject heb ik inzicht gekregen in wat mij motiveert en welke waarde ik belangrijk vind in mijn werk.

Tijdens dit traject weet Manon zeer flexibel in te spelen op de actualiteit en past daarop het traject aan. Zo heb ik tijdens dit traject een nieuwe baan gevonden waarin de opgedane kennis uit het traject meteen in de praktijk is gebracht en ik met vertrouwen keuzes heb gemaakt. Ook was Manon buiten de gemaakte afspraken bereikbaar om te sparren." - Laura

Juiste vragen

"Soms kom je in je leven op het juiste moment de juiste persoon tegen. Manon is voor mij zo’n persoon. Ze heeft mij in korte tijd zeer goed geholpen bij een innerlijke zoektocht naar wie ik ben en wat ik graag in de toekomst wil doen.

Hoe doet zij dat? Door het stellen van de juiste vragen. En zij heeft mij leuke en uitdagende opdrachten laten doen. Opdrachten die vaak ook aansloten bij mijn persoonlijke interesses. Daarnaast creëert Manon iedere keer weer een veilige en vertrouwde sfeer waarbinnen je op een open en eerlijke manier dingen met haar kan en vooral ook wilt bespreken.

Manon, nogmaals bedankt voor alles en ik ga onze gesprekken missen. Ga je goed!" - Johan

Prettig

"Dik tevreden! Ik kwam bij Manon met de vraag waar ik nou echt gelukkig van word in mijn werk. Het duurde niet lang voordat we met een aantal opdrachten een antwoord hadden gevonden. Maar wat dan? Hoe ga je hier dan de volgende stappen in zetten? Manon heeft mij een aantal concrete handvatten gegeven om hier de volgende stap in te zetten. Zo heb ik nu een CV wat er echt uit springt en weet ik hoe ik mij goed moet voorbereiden voor een sollicitatiegesprek. Manon weet de juiste vragen te stellen en neemt niet snel genoegen met het makkelijke antwoord, maar vraagt door om echt tot de kern te komen. Daarnaast merk je meteen dat ze een hoop ervaring heeft en kennis op het gebied van coaching. En dat ze prettig is om mee te praten is ook erg fijn. Wat mij betreft een echte aanrader als je twijfelt over je carrièrepad of al weet dat je de volgende stap wilt zetten!" - Mandy

Droomfunctie

"Manon liet mij inzien dat ik zoveel meer in mijn mars heb dan ik zelf dacht. Ik wilde al lange tijd een nieuwe baan, maar durfde dit niet. Door samen met Manon in te zoomen op mijn kwaliteiten en eigenschappen werd ik zekerder en kreeg ik meer vertrouwen. Omdat ik beter inzicht kreeg in wie ik ben, waar ik goed in ben en wat juist niet bij me past werd mijn jacht naar de perfecte baan een stuk gerichter en makkelijker.

De coachgesprekken zijn helemaal op maat. Soms hadden we een heel persoonlijk gesprek, een andere keer bespraken we de uitslag van een test die ik vooraf had gedaan. Nog voor mijn laatste coachgesprek ben ik aangenomen op mijn droomfunctie. Ik had niet durven hopen dat het aangaan van een coachtraject ook zo snel een nieuwe baan zou opleveren. Manon is vriendelijk, eerlijk en denkt out of the box. Als je je wil ontwikkelen op professioneel vlak kan ik een coachtraject met haar alleen maar aanraden!" - Maartje

Betere keuzes

"Manon heeft mij zeer goed begeleid naar een nieuwe baan. De stap om loopbaanadvies te vragen was lastig. Ik ben nog jong en ik had voor mij gevoel een aantal verkeerde keuze gemaakt maar geen hulp nodig. Op aanrader van familie ben ik eens gaan praten met Manon. Ze luisterde en stelde goede vragen. Manon zetten mij aan het denken. Ze legde mij een spiegel voor. Tegelijkertijd gaf ze mij houvast en methodes die bij mij paste. Daarmee kon ik een beslissing nemen. Ik ben door Manon in staat geweest beter beredeneerde keuzes te maken. Dat heeft mij geholpen om uit verschillende baanaanbiedingen die volgde de juiste te kiezen." - Bjarne

Doortastend

"Ik was zoekend naar een nieuwe richting in mijn carrière en Manon heeft mij daar goed bij geholpen. De vertrouwde sfeer en veilige omgeving zorgde ervoor dat ik mij open durfde te stellen. Samen hebben we gezocht naar wat ik belangrijk vindt en waar ik energie van . Manon is doortastend en maakt gebruik van verschillende goede tools en geeft duidelijke handvaten. Daarnaast is Manon altijd goed bereikbaar en zet graag dat stapje extra voor je. Zeker een aanrader :)." - Paul

Verhelderend

"Soms beland je onbewust in een vervelende periode tijdens je carrière. Vragen zoals wat heb ik fout gedaan, waarom ik, zit ik op de juiste plek, komt het ooit weer goed etc. speelden door mijn hoofd. Dus ging ik op zoek naar een loopbaancoach. Al tijdens onze oriëntatiegesprek gaf Manon mij het gevoel dat het goed zou komen. Door haar positieve en mensgerichte aanpak kreeg ik andere inzichten en ontdekte ik weer mogelijkheden. Ja, soms was een gesprek confronterend en toch zat ik daarna vol met positieve energie! Manon heeft ervoor gezorgd om weer in mijzelf te geloven en keuzes te maken die passen bij mijn kernwaarden. Ze is professioneel, verhelderend, respectvol en een warm persoon. Super dat ik Manon ook tussen de coachmomenten in kon benaderen voor vragen of leuke berichten. Met regelmaat denk ik terug aan onze gesprekken en aan haar adviezen. Wie wil Manon nou niet als coach?" - Angela

Eerlijkheid

"Bij het kennismakingsgesprek had ik meteen een goed gevoel over de openheid, ruimte en vertrouwen dat Manon mij gaf. Voor mij een belangrijke basis! In het gehele traject is dit nog extra bevestigt/versterkt. Ze heeft me precies gegeven wat ik nodig heb, eerlijkheid, duidelijkheid en structuur. Ze heeft een fijne inschattings- en inlevingsvermogen. Ze denkt graag met je mee en naast de sessies is ze goed bereikbaar om te kunnen sparren, tips te delen etc. Ze heeft een breed scala aan kennis. Manon heeft me inlaten zien wat op de oppervlakte al wel aanwezig was, maar nog niet helemaal duidelijk en zichtbaar. Hierdoor heb ik knopen doorgehakt en mijn keuzes gemaakt." - Soraya

Heb je

VRAGEN?

Op welke termijn kan ik starten?

Over het algemeen kan een intakegesprek binnen 1 week plaatsvinden. Dat is afhankelijk van jouw en mijn beschikbaarheid. Hebben we een klik en wil je starten, dan vindt het eerste coachgesprek  binnen 2 weken plaats. 

Is de begeleiding online of live?

Dat kan allebei. Samen bepalen we wat handig is en wat het beste uitkomt. Volledig online kan en werkt prima, maar je bent natuurlijk ook van harte welkom bij mij op kantoor in Zoetermeer.

Hoe lang duurt een coachgesprek?

De gesprekken duren 75 minuten. Ik plan altijd 1,5 per gesprek in, zodat er eventueel een kleine uitloop mogelijk is. Dat raad ik jou ook aan, omdat je na een coachgesprek ook wat aantekeningen wil kunnen maken.

Hoe lang duurt een coachtraject?

Een Loopbaan APK neemt ongeveer 1,5 maand in beslag. Tussen de gesprekken zit meestal een periode van 2 a 3 weken waarin je tijd en aandacht kan besteden aan opdrachten en reflectie.

Kan ik mijn ontwikkelbudget gebruiken?

Biedt je werkgever een ontwikkelbudget aan, dan is de kans groot dat mijn aanbod daarmee betaald kan worden. Heb je een individuele regeling getroffen, dan is dat sowieso mogelijk.

Ik ben ook inzetbaar voor gesubsidieerde trajecten door mijn certificeringen en kan ook trajecten uitvoeren op basis van CAO afspraken.

Laten we samen kijken wat er mogelijk is.

Wat verwacht je van de coachee?

Een coachtraject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat ik er van uit ga dat je actief betrokken bent bij je eigen proces, opdrachten maakt, afspraken nakomt bereid bent om op eigen gedrag te reflecteren en stappen te zetten.

Klinkt dat logisch? Dan zijn wij een goede match.

En ja; er kan altijd een goede reden zijn waarom iets niet is gelukt. En wellicht moet dat zelfs prioriteit krijgen in ons traject. 🙂

Waar kan ik certificeringen controleren?

Op de website van het Noloc kan je controleren of mijn certificering nog geldig is. Mijn bevoegdheden voor MBTI zijn na te vragen bij the Myers Briggs Company in Amsterdam. Datzelfde geldt voor de drijfverenscan van Intodrives.

Met welke branches heb je ervaring?

Ik werk meer dan 15 jaar als coach en adviseur en heb in die jaren medewerkers gecoacht die werkten in de zorg, luchtvaart, transport, logistiek, de overheid, zakelijke dienstverlening en bij banken en verzekeraars.

Dit betrof medewerkers van mbo, hbo en wo niveau en met een grote variatie aan functies en rollen.

Ben je bereikbaar met het OV?

Jazeker. Heel goed zelfs. Mijn kantoor bevindt zich op loopafstand van het NS station Zoetermeer (5 minuten lopen). Tevens stopt er een bus vlakbij mijn kantoor. Randstadrail-station Driemanspolder bevindt zich onder het pand waarin ik werk.

Kom je met de auto, dan kan je gratis parkeren op de P+R parkeerplaats rechts naast het pand.

Manon Erich, noloc loopbaancoach zoetermeer

4-daagse challenge werkplezier-booster

Vanaf september '24 kan je mee doen met de 4-daagse challenge waarmee je jouw werkplezier, ontwikkeling en vertrouwen een flinke boost geeft. Investeer iedere dag 1 uur in jezelf en krijg weer voldoening en plezier.

Meld jezelf  nu aan, want in de week van de loopbaan (16 t/m 19 september) kan je GRATIS deelnemen. Daarna kost deelname aan deze challenge weer € 79,-.

  • 4 dagen focus op loopbaanthema's
  • Iedere dag een thematische opdracht
  • Iedere dag een live workshop
  • Verdiepende opdrachten, informatie, tips
  • Actieplan+motivatie om aan de slag te gaan

LOOPBAAN APK