MBTI profiel benutten voor je loopbaan

MBTI profiel

MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator en is een populaire persoonlijkheidsvragenlijst die ontwikkeld is door Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers. Een moeder en een dochter, die zich in de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben verdiept in de theorie van Carl Jung.  Deze theorie gaat over psychologische typeringen en bieden inzicht in hoe mensen informatie verwerken, beslissingen nemen en omgaan met de buitenwereld. Daarnaast biedt het MBTI profiel inzicht in energie; waar je energie van krijgt en waar je het ’t liefst aan besteedt.

Waarom is MBTI nuttig voor loopbaanontwikkeling?

MBTI kan je helpen bij het begrijpen van je sterke punten, voorkeuren en motivatie. Met behulp van je  MBTI profiel, kun je beter begrijpen waarom bepaalde taken en rollen beter bij jou passen dan andere.

MBTI classificeert individuen aan de hand van vier dichotomieën: Extraversion (E) versus Introversion (I), Sensing (S) versus Intuition (N), Thinking (T) versus Feeling (F) en Judging (J) versus Perceiving(P).

Door deze vier dichotomieën te combineren, ontdek je jouw unieke manier van zijn. In totaal zijn er 16 MBTI-types.

Als je loopbaankeuzes moet maken, kan je MBTI-profiel zeer waardevol zijn. Het helpt om te identificeren welke beroepen of werkgebieden het beste aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren en sterke punten. Bovendien kan MBTI je ook helpen bij het verbeteren van je communicatievaardigheden. Als je weet welk MBTI profiel jezelf hebt, kun je ook beter begrijpen hoe anderen informatie verwerken en beslissingen nemen. Dit kan leiden tot effectievere samenwerking en conflicthantering op de werkvloer.

Kortom, MBTI is een waardevol instrument zijn bij het verkennen van jouw loopbaanmogelijkheden en het begrijpen van jouw sterke punten en voorkeuren. Je kan je MBTI profiel benutten voor het maken van loopbaankeuzes en voor het bepalen van de juiste loopbaanrichting.

De vier dichotomieën van MBTI

MBTI maakt gebruik van vier dichotomieën om individuen te classificeren en te begrijpen hoe ze de wereld om hen heen ervaren. Dat resulteert in profielen, ook wel types genoemd.

Hieronder geef ik een korte beschrijving van de vier dichotomieën.

 1. Extraversion versus Introversion: Extraversion-mensen zijn gericht op de buitenwereld, gedijen goed in sociale situaties en halen energie uit interacties met anderen. Ze zijn vaak assertief, praten graag en nemen snelle beslissingen. Introversion daarentegen verwijst naar mensen die meer gericht zijn op hun innerlijke wereld. Ze halen hun energie uit de tijd die ze alleen kunnen doorbrengen om na te denken en te reflecteren. Ze zijn vaak bedachtzaam, luisterend en nemen de tijd om beslissingen te nemen.
 2. Sensing versus Intuition: Mensen met een voorkeur voor Sensing vertrouwen voornamelijk op feitelijke informatie, in het hier en nu, die ze via hun zintuigen ontvangen. Ze focussen op concrete details, zijn praktisch ingesteld en houden van gestructureerde omgevingen. Intuition-mensen daarentegen hebben de neiging om meer gefocust te zijn op het grotere geheel en kijken verder dan wat direct zichtbaar is. Ze hebben een voorkeur voor abstract denken, creativiteit en het verkennen van nieuwe ideeën. Hun aandacht gaat uit naar de toekomst.
 3. Thinking versus Feeling: Mensen die zich meer laten leiden door Thinking, baseren hun beslissingen op logisch denken. Ze zijn objectief, taakgericht, analytisch en geven de voorkeur aan een eerlijke en consistente benadering. Mensen met een voorkeur voor Feeling daarentegen nemen beslissingen op basis van hun waarden, emoties en empathie. Ze zijn subjectief, empathisch en hechten veel waarde aan harmonie en relaties.
 4. Judging versus Perceiving: Judging-mensen hebben de neiging om gestructureerd en georganiseerd te zijn. Ze houden van planning, stellen doelen en werken systematisch aan het bereiken ervan. Ze maken graag een beslissing zonder alle mogelijke opties af te wegen. Perceiving-mensen daarentegen hebben de neiging om flexibel en spontaan te zijn. Ze houden ervan om opties open te houden en verkennen graag alternatieven voordat ze een definitieve beslissing nemen.

Let wel; er is geen goede of foute voorkeur binnen de dichotomieën. In de ideale wereld vullen ze elkaar heel goed aan. Dat was ook het uitgangspunt van moeder en dochter Myers-Briggs.

Het begrijpen van de vier dichotomieën geeft inzicht in jouw sterke punten, jouw voorkeuren en hoe je de wereld om je heen benadert. Misschien herken jezelf nu al in een bepaalde voorkeur of bevindt jij je soms tussen voorkeuren in, want dat kan ook. Het gaat namelijk over voorkeuren. Dat betekent niet dat je automatisch je voorkeur hebt ontwikkeld of benut. Daarnaast geldt ook dat je tegengestelde voorkeuren ontwikkelt, omdat dit simpelweg door de omgeving van je gevraagd wordt.

De combinaties van voorkeuren levert 16 MBTI persoonlijkheidstypes op. Het is een instrument met positief taalgebruik. Dat maakt het een aantrekkelijk voor coaching en teamontwikkeling.

MBTI is slechts één manier is om meer zelfinzicht te krijgen. In een coachtraject zet ik uiteraard meer opdrachten en oefeningen in om een completer beeld te krijgen.

De toegevoegde waarde van het MBTI profiel

Nu je bekend bent met de basisprincipes van MBTI en de vier dichotomieën, is het tijd om te ontdekken hoe je jouw MBTI profiel kunt gebruiken om je loopbaan vorm te geven. MBTI is een waardevol instrument bij verschillende aspecten van je professionele leven.

In een uitgebreid rapport wordt duidelijk wat je voorkeur is op het gebied van: werkstijl, werkomgeving, taken, besluitvorming, communicatie, veranderingen, conflicten, leiderschapsstijl, stress en samenwerken.

Grofweg kan je jouw MBTI profiel gebruiken voor:

 1. Zelfinzicht: Het begrijpen van je persoonlijkheidstype volgens MBTI kan je helpen om meer zelfinzicht te krijgen. Je leert jouw sterke punten, voorkeuren en hoe je de wereld om je heen benadert beter begrijpen. Dit zelfinzicht geeft richting aan jouw loopbaan en helpt bij het nemen van beslissingen die in lijn zijn met wie jij bent.
 2. Samenwerken: Als je werkt in een team, kan kennis over jouw persoonlijkheidstype en dat van anderen helpen bij effectieve communicatie en samenwerking. Je zult beter begrijpen hoe andere teamleden informatie verwerken, beslissingen nemen en communiceren. Hierdoor kun jij jouw eigen communicatiestijl aanpassen en effectiever samenwerken.
 3. Loopbaanoriëntatie: MBTI kan ook dienen als een gids bij loopbaankeuzes of loopbaanoriëntatie. Door te kijken naar welke taken, werkomgevingen en rollen passend zijn bij jouw persoonlijkheidstype, kun jij erachter komen welke functies en rollen het beste bij jou passen.
 4. Leiderschap: Met behulp van je MBTI profiel kun je inzicht krijgen in jouw sterke punten als leidinggevende en hoe je anderen het beste kunt motiveren en leiden. Je ontdekt welke leiderschapsstijlen natuurlijker aanvoelen voor jouw persoonlijkheidstype en kunt deze stijlen toepassen om effectief leiderschap uit te oefenen.

Het belangrijkste is om MBTI te zien als een instrument dat je helpt bij zelfontwikkeling en het begrijpen van anderen, in plaats van het bepalen wie je bent of wat jij moet doen.

Het rapport wat ik kan downloaden nadat je een vragenlijst hebt ingevuld, zie ik dan ook als een ‘praatstuk’. Aan de hand van de uitkomst gaan we in gesprek en onderzoeken we je voorkeuren. Daarin zullen we samen nuances aanbrengen en wordt duidelijk wanneer je in je element bent en waar je ook makkelijk kunt meebewegen met datgene wat er van je gevraagd wordt.

Keuzes maken op basis van je MBTI-profiel

Je MBTI profiel vertelt je ook iets over hoe je keuzes maakt. Door je bewust te zijn van jouw persoonlijkheidstype kan je beter begrijpen hoe je informatie verwerkt en besluiten nemen. Dit leidt tot effectievere en weloverwogen besluitvorming. 

Over het algemeen geldt:

 • Extraversion-types zoeken vaak naar externe input en overleggen graag met anderen voordat ze een keuze maken.
 • Introversion-types daarentegen hebben de neiging om meer intern te reflecteren en vertrouwen vaak op hun innerlijke intuïtie bij het nemen van beslissingen.
 • Sensing-types hebben de neiging om zich te richten op feiten, details en concrete gegevens wanneer ze keuzes maken.
 • Intuition-types daarentegen kijken naar het grotere geheel, zijn creatief en denken vaak in abstracte termen. Dit verschil kan bepalend zijn voor welke soort informatie of argumentatie zij als belangrijk beschouwen tijdens het proces van besluitvorming.

Ook je voorkeur voor Thinking of Feeling, heeft invloed op de manier waarop je keuzes maakt.

Individuen die meer geneigd zijn tot denken zijn rationeel, analytisch en baseren hun beslissingen vaak op logica en objectiviteit (Thinking). Feeling-types nemen beslissingen op basis van persoonlijke waarden, empathie en de impact op anderen. Dit kan leiden tot een verschillende afweging van belangen en prioriteiten.

Tot slot speelt de dimensie Judging versus Perceiving een rol bij het nemen van beslissingen. Personen met een J-voorkeur hebben de neiging om gestructureerd te zijn, plannen te maken en deadlines te stellen. Ze willen graag zaken afronden voordat ze verdergaan naar het volgende probleem of de volgende keuze. Aan de andere kant hebben personen met een P-voorkeur de neiging om flexibel te zijn, alle beschikbare opties open te houden en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Door rekening te houden met de verschillende aspecten van MBTI kunnen individuen beter begrijpen hoe ze keuzes maken en welk proces het meest effectief voor hen is. Het biedt een kader dat helpt bij in kaart te brengen wanneer je het beste tot je recht komt, waar je vervolgens keuzes op kunt baseren. Andere factoren zoals ervaring, context, cultuur en persoonlijke overtuigingen spelen ook een rol bij het maken van keuzes.

Jouw besluitvormingsproces

Nu je bekend bent met de basisprincipes van MBTI en hoe jouw MBTI-profiel je besluitvorming beïnvloedt, is het tijd om te ontdekken hoe je MBTI kunt gebruiken om succesvolle keuzes te maken.

Allereerst is het essentieel om je eigen persoonlijkheidstype goed te begrijpen. Je kan bij mij een test doen (vragenlijst). Dan ontvang je een rapport en hebben we aanvullend gesprekken om het rapport te bespreken en samen te bepalen welk MBTI-profiel bij jou past en wat dit betekent. We reflecteren op je voorkeuren en gedragingen in verschillende situaties. Dit zal je helpen om bewust te worden van hoe jouw specifieke MBTI-profiel invloed heeft op de manier waarop jij keuzes maakt.

Eenmaal bewust van jezelf, kun je jouw persoonlijkheidstype benutten bij het nemen van beslissingen.

 • Als E-type kun je bijvoorbeeld profiteren van het bespreken van opties met anderen en hun input waarderen.
 • Een I-type daarentegen kan meer zelfreflectie inzetten en vertrouwen op zijn of haar innerlijke intuïtie.

Daarnaast is het goed om je bewust te zijn van de sterktes en zwaktes die gepaard gaan met elk MBTI-profiel bij besluitvorming.

 • S-types kunnen zich concentreren op feitelijke informatie, maar moeten ervoor zorgen dat ze ook aandacht besteden aan bredere contexten en mogelijk toekomstige scenario’s.
 • I-types kunnen creatieve ideeën genereren, maar moeten mogelijk extra moeite doen om ervoor te zorgen dat ze voldoende ondersteunend bewijs hebben voor hun keuze.
 • T-types kunnen geneigd zijn om logica en objectieve criteria te gebruiken bij beslissingen, maar moeten zich bewust zijn van de impact op anderen en empathie betrekken.
 • F-types moeten ervoor zorgen dat ze niet te veel worden beïnvloed door persoonlijke emoties en in plaats daarvan het grotere plaatje in overweging nemen.
 • Ook J-types kunnen profiteren van hun neiging om georganiseerd te zijn en deadlines te halen, maar ze moeten flexibiliteit toelaten voor veranderende omstandigheden.
 • P-types kunnen openstaan voor nieuwe informatie en mogelijkheden, maar ze moeten ervoor waken dat ze niet verstrikt raken in eindeloos wikken en wegen zonder tot een beslissing te komen.

Het is belangrijk om op te merken dat MBTI geen exacte wetenschap is, net zoals dat geldt voor andere vergelijkbare persoonlijkheidstesten. Het is slechts een hulpmiddel. Er spelen vanzelfsprekend ook andere factoren een rol bij het maken van keuzes of een loopbaanoriëntatie.