MBTI

MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR

MBTI is een praktisch en doeltreffend persoonlijkheidsinstrument en biedt jou uniek, psychologisch zelfinzicht waarmee je jouw effectiviteit, prestaties en werkrelaties kan verbeteren.

In mijn werk als loopbaancoach is het al ruim 12 jaar een waardevolle aanvulling in een de begeleiding van medewerkers met een loopbaanvraag.

MBTI coach voor loopbaan- en ontwikkelvragen.

Meer werkplezier en balans door zelfinzicht

Neem regie

Ontdek je werkvoorkeuren

MBTI biedt je een sterke basis voor persoonlijke ontwikkeling en groei en geeft je een helder kader voor het begrijpen van je kenmerkende eigenschappen. Het MBTI-profiel laat zien hoe je omgaat met de wereld om je heen en geeft inzicht in jouw motivatie en gedragsvoorkeuren. Het helpt ook om demotivatie van anderen te begrijpen. MBTI kan voor verschillende doelen worden ingezet. Het past daarmee goed bij mijn coachaanbod.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek toont de doelmatigheid en resultaten van het instrument aan. MBTI is een gerenommeerde en gerespecteerde vragenlijst voor persoonlijkheidsonderzoek en wordt jaarlijks 1,5 miljoen keer ingezet. Het is het meest bekende persoonlijkheidsinstrument ter wereld.

Waarvoor is MBTI in te zetten?

^

Loopbaanoriëntatie

^

Communicatieproblemen

^

Besluitvorming

^

Stress en veerkracht

^

Conflicthantering

^

Leiderschapsontwikkeling

^

Life coaching

^

Verandermanagement

^

Teamcoaching

Betere keuzes maken voor je loopbaan en ontwikkeling?

Online coach voor loopbaan en ontwikkeling

Achtergrondinformatie

Het MBTI-model bestaat uit 16 persoonlijkheidstypes. Met behulp van de vragenlijst en een coachgesprek bepalen we wat voor jou het best passende type is. Daarin leggen we de nadruk op aangeboren voorkeurgedrag en aangeleerd gedrag. Je MBTI-type benadrukt je sterkte eigenschappen en geeft je handvatten om deze eigenschappen goed te benutten.

Je MBTI-type is gebaseerd op 4 aandachtgebieden en jouw voorkeur. De aandachtsgebieden zijn:

^

Waar krijg je energie van en waar besteedt je deze energie aan

^

Aan welk soort informatie besteed je aandacht en wat doe je ermee

^

Volgens welk proces en op welke gronden neem je een beslissing

^

Hoe ga je om met de wereld om je heen en hoe kom je tot resultaten

MBTI coaching

Door je MBTI-type te ontdekken en daarmee inzicht te hebben in je gedragsvoorkeuren binnen deze 4 aandachtgebieden, kan je betere keuzes maken ten aanzien van je loopbaan en ontwikkeling.  In coachtrajecten en bij teamworkshops kan ik verschillende rapporten inzetten. Welk rapport geschikt is voor jouw coachvraag, is afhankelijk van de specifieke vraag en de aanleiding.

Wil je een loopbaankeuze maken? Duidelijkheid over je MBTI type geeft je de mogelijkheid om meer richting aan je loopbaan en ontwikkeling te geven. Wat vaak in de gesprekken met clienten naar voren komt, is gewenning aan situaties waar je van nature anders mee om zou gaan. Bedrijfscultuur speelt daarbij een grote rol. Medewerkers passen zich namelijk aan. In een loopbaan APK is MBTI om die reden enorm van toegevoegde waarde.

Wanneer je je teveel aanpast en wens aan situaties die veel energie kosten, dan ontstaat niet alleen een energielek, maar moet je misschien ook concluderen dat de functie of werkomgeving niet helemaal aansluit bij jouw talent en voorkeuren.

Coaching met MBTI kan online en live plaatsvinden.

MBTI test

De persoonlijkheidsvragenlijst MBTI wordt in 2 varianten aangeboden. Ik ben gecertificeerd om MBTI Step I en Step II in te zetten. Dat betekent dat ik ook advanced rapport kan gebruiken tijdens coachtrajecten. Over mijn meest gebruikte rapporten lees je hieronder.

MBTI Step II

Deze MBTI vragenlijst levert een verdere onderverdeling van de 16 types op. Aan de hand van 40 aanvullende persoonskenmerken ontstaat een individueler, unieker en persoonlijker beeld. Dit geeft de mogelijk om de veelheid aan verschillen èn gelijkenissen binnen de 16 basis-types te doorgronden. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel wat zeer geschikt is voor coaching rondom een specifieke vraag of een persoonlijk thema en draagt bij aan het maken van een concreet ontwikkelplan.

MBTI verklarend rapport

Dit rapport geeft inzicht in je werkvoorkeuren en communicatiestijl. Op basis van je MBTI-type wordt duidelijk hoe je het liefst samenwerkt, wat je toevoegt aan een team en wat voor een soort werkomgeving er bij je past. Daarnaast maakt dit rapport duidelijk hoe je leert en welke ontwikkelpunten bij dit MBTI-type horen. Je krijgt tips en suggesties om beter voor jezelf te kunnen zorgen in werksituaties die energie kosten. Daarom past dit rapport goed bij 1op1 coachsessies en kan tevens benut worden voor teamworkshops.

Persoonlijke effectiviteit

De uitgebreide, gepersonaliseerde ontwikkelingsstrategieën die in dit rapport zijn opgenomen kunnen steeds weer geraadpleegd worden. Het onthult ontwikkelingsgebieden, blinde vlekken, valkuilen en uitdagingen, en biedt hiermee handvatten voor gedragsverandering. In dit rapport komen acht aspecten van persoonlijke ontwikkeling aan bod, zoals je werkstijl, communicatiestijl, teamstijl, besluitvormingsstijl, leiderschapstijl, conflictstijl, en de manier waarop je met stress en verandering omgaat. Dit rapport past bij diverse coachvragen.

Voorkom stress door inzicht in je werkvoorkeuren

Stresspreventie en MBTI

Wanneer je je teveel aanpast en wens aan situaties die veel energie kosten, dan ontstaat niet alleen een energielek, maar moet je misschien ook concluderen dat de functie of werkomgeving niet helemaal aansluit bij jouw talent en voorkeuren.

Je leert vaardigheden aan om je ‘staande’ te houden, om zo toch te kunnen doen waarvoor je bent aangesteld. En het aanleren van deze vaardigheden kost tijd en energie. Soms te veel energie. En helaas is het ook nog zo, dat je er niet in zult uitblinken. Het zal nooit je talent worden, want het hoort van nature niet bij je. Als je wordt beoordeeld op dergelijke vaardigheden en verneemt dat dit jouw ontwikkelpunten zijn, dan dreig je energie te steken in iets wat niet zo zinvol is.

Je kan dan beter je talenten verder ontwikkelen en kijken welke vaardigheden deze talenten ondersteunen. En dat kan alleen als je weet wat je talenten zijn en op welke manier deze talenten van waarde kunnen zijn.

Stress en veerkracht

Stress is aan de orde van de dag. Veel medewerkers ervaren een hoge werkdruk of toenemende werkdruk. Zieke collega’s, vacatures en permanente veranderingen voeren de druk steeds verder op.

Het is daarom slim om te weten wat jij zelf kan doen om uitval te voorkomen. Als je weet welke taken goed bij je passen en wat je beter aan een ander over kan laten, dan ben je in staat om met meer energie thuis te komen en je werk op een hele andere, positievere manier te beleven. Werken aan zelfinzicht geeft je de regie terug.

Door middel van MBTI kunnen we in kaart brengen waar jij goed in bent en welke taken goed bij je passen. Samen analyseren we je werksituatie. We kijken naar je takenpakket, je verantwoordelijkheden en bevoegdheden en jouw werkproces. Zo zien we waar verbetering mogelijk is en hoe je dit kunt realiseren. We staan stil bij de gewenste veranderingen en hoe je dit kan verwoorden naar je leidinggevende en collega’s.

Een prettige bijkomstigheid: het stelt je ook in staat om op een andere, effectievere manier te kijken naar de samenwerking met anderen. Je leert beter begrijpen waarom een ander kiest voor een andere aanpak en anders reageert. MBTI wordt niet voor niks ook frequent ingezet bij teamontwikkeling en staat bekend als instrument om wederzijds begrip te bewerkstelligen.

MBTI & Teamontwikkeling

Wil je de samenwerking verbeteren door overeenkomsten en verschillen van teamleden interactief te onderzoeken?MBTI is bij uitstek geschikt om teamleden hun eigen kracht in het team te laten ontdekken. Zo kunnen ze hun rol beter invullen en samen beter presteren.

Ben je benieuwd hoe? Ik leg je graag uit hoe teamworkshops zijn opgebouwd en wat de resultaten zijn.