MBTI en samenwerken

MBTI en samenwerken

MBTI kan worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en voor teams. Waarom het nuttig is voor teams en hoe je door middel van dit instrument de samenwerking verbetert, leg ik in deze blog uit.

Wat is MBTI en waarom is het belangrijk bij samenwerken?

MBTI, wat staat voor de Myers-Briggs Type Indicator, is een veelgebruikt persoonlijkheidsinstrument dat onderzoek doet naar de individuele verschillen in hoe mensen informatie verwerken, beslissingen nemen en met anderen omgaan. Het is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en heeft als doel mensen te helpen hun persoonlijkheidsvoorkeuren beter te begrijpen en effectiever te communiceren met anderen. In de samenwerking is het logisch dat teamleden verschillende ideeën, werkwijzen en prioriteiten hebben. Dit kan tot conflicten leiden en het kan daardoor de algemene productiviteit van het team belemmeren. Hier komt MBTI goed van pas.

Door inzicht te krijgen in zowel je eigen als andermans persoonlijkheidsvoorkeuren, kun je beter begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier handelen of communiceren. Het belangrijkste aspect van MBTI bij samenwerken is het creëren van begrip en waardering voor de diversiteit binnen het team. Elk individu heeft andere sterke punten, werkstijlen en behoeften. Door deze verschillen te erkennen en te respecteren, kan een goede dynamiek ontstaan waarbij iedereen zijn of haar talent optimaal kan benutten.

Door MBTI te gebruiken binnen teams kunnen diverse voordelen worden behaald.

 • Allereerst helpt dit instrument bij het vormen van goed samengestelde teams die elkaar aanvullen qua kwaliteiten en competenties. Zo kan bijvoorbeeld een analytisch ingesteld persoon goed samenwerken met iemand die sterke communicatieve vaardigheden heeft. Daarnaast kan het afstemmen van taken op individuele voorkeuren en sterke punten de efficiëntie verhogen en betere resultaten opleveren.
 • Een ander belangrijk aspect is dat MBTI een gemeenschappelijke taal en referentiekader creëert binnen het team. Iedereen begrijpt dan de verschillende persoonlijkheidsvoorkeuren en kan daardoor beter met elkaar communiceren en conflicten voorkomen of oplossen.
 • Tot slot draagt het gebruik van MBTI bij aan de ontwikkeling van individuen binnen het team. Door inzicht te verkrijgen in je eigen voorkeuren, kun je je sterke punten verder ontwikkelen en waar nodig werken aan zwakkere aspecten. Dit zal niet alleen bijdragen aan persoonlijke groei, maar ook aan de algehele effectiviteit van het team.

Samengevat is MBTI een waardevol instrument om succesvol samen te werken binnen teams. Het biedt inzicht in persoonlijkheidsvoorkeuren, helpt diverse talenten optimaal te benutten en bevordert effectieve communicatie en conflictoplossing. Door MBTI toe te passen, kunnen leidinggevenden een omgeving creëren waarin elk individu zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

De basisprincipes van MBTI: introverte vs. extraverte persoonlijkheidstypes

Een van de eerste concepten die je tegenkomt bij het bestuderen van MBTI, is het onderscheid tussen introverte en extraverte persoonlijkheidstypes. Deze twee termen hebben echter niet dezelfde betekenis als in het dagelijks taalgebruik. Bij MBTI verwijst introvert zijn naar iemand die energie put uit zijn interne gedachtenwereld en die tijd nodig heeft om weer op te laden na sociale interactie. Dit betekent niet dat introverte personen per definitie verlegen of sociaal onhandig zijn, maar eerder dat ze hun energie richten op innerlijke reflectie en introspectie.

Aan de andere kant verwijst extravert zijn in het MBTI-kader naar mensen die energie halen uit externe prikkels en sociale interactie. Ze floreren vaak in groepsomgevingen en hebben er geen moeite mee om hun gedachten hardop te delen.

Het begrijpen van deze basisprincipes is cruciaal bij succesvol samenwerken met verschillende persoonlijkheidstypes binnen een team. Introverte teamleden kunnen bijvoorbeeld behoefte hebben aan wat extra tijd voor zichzelf om ideeën te verwerken voordat ze zich comfortabel voelen om deze met anderen te delen. Daarom kan het nuttig zijn om hen ruimte te geven voor individuele denktijd en mogelijkheden te bieden voor één-op-één gesprekken waarin ze zich meer op hun gemak voelen. Extraverte teamleden daarentegen zullen waarschijnlijk gedijen in een omgeving met veel interactie en uitwisseling van ideeën. Door ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheden zijn voor groepsgesprekken en brainstormsessies, kan hun enthousiasme en energie ten volle benut worden. Belangrijk is echter dat introversie en extraversie niet als absolute eigenschappen worden gezien, maar eerder als een spectrum waarop mensen zich bevinden. Iemand kan bijvoorbeeld een introverte kant hebben, maar in bepaalde situaties ook extraverte eigenschappen tonen.

Als leidinggevende is het van groot belang om deze diversiteit te herkennen en respecteren. Sommige teamleden hebben misschien meer tijd nodig om hun gedachten te ordenen voordat ze bijdragen aan de discussie, terwijl anderen juist floreren in spontane groepsinteracties. Door rekening te houden met deze verschillende voorkeuren creëer je een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en je meer draagvlak creëert.

Het begrip van de basisprincipes van MBTI, met specifieke aandacht voor introverte versus extraverte persoonlijkheidstypes, vormt een solide basis voor succesvolle samenwerking binnen teams. Door deze principes toe te passen, kun je inspelen op de individuele behoeften van teamleden en zo het beste uit elk individu halen.

  De verschillende functies van MBTI en hoe ze impact hebben op teamdynamiek

  Naast het begrijpen van introverte en extraverte persoonlijkheidstypes, speelt MBTI ook een rol in het identificeren van verschillende manieren waarop mensen informatie verzamelen, beslissingen nemen en omgaan met de buitenwereld. Deze functies zijn de bouwstenen van iemands persoonlijkheid en kunnen aanzienlijke invloed hebben op teamdynamiek. In de wereld van MBTI worden vier fundamentele functies onderscheiden: denken, voelen, intuïtie en waarneming.

  Elk individu heeft zijn eigen unieke combinatie van deze functies, hoewel sommige meer dominant zijn dan andere. Mensen met een dominante denkfunctie (bijvoorbeeld INTJ of ISTP) nemen beslissingen voornamelijk op basis van logica en objectieve feiten. Ze analyseren grondig alle beschikbare informatie voordat ze tot een oordeel komen. In teamvergaderingen kunnen ze dus heel gedetailleerd argumenteren en kritische vragen stellen om tot de beste zakelijke beslissing te komen.

  Aan de andere kant hebben mensen met een dominante gevoelsfunctie (zoals ESFJ of INFP) de neiging om beslissingen te baseren op hun persoonlijke waarden en empathie voor anderen. Ze zijn in staat om complexe sociale dynamieken nauwkeurig aan te voelen en proberen altijd harmonieuze relaties binnen het team te bevorderen.

  Individuen met een sterke intuïtieve functie (bijvoorbeeld ENTP of INFJ) hebben de neiging om verder te kijken dan de zichtbare feiten en zich te richten op mogelijke toekomstscenario’s. Ze zijn vaak in staat om innovatieve ideeën en creatieve oplossingen aan te dragen. In teamverband brengen ze een frisse blik en kunnen ze anderen inspireren om buiten hun comfortzone te denken.

  Tot slot zijn er mensen met een dominante waarnemingsfunctie (zoals ISTJ of ESTP) die gefocust zijn op het verzamelen van concrete informatie uit hun omgeving door middel van zintuiglijke waarneming. Ze zijn praktisch ingesteld en nemen beslissingen op basis van concrete feiten en ervaringen. In teamverband bieden zij vaak gedegen praktische kennis en efficiënte oplossingen.

  Door zich bewust te zijn van deze verschillende MBTI-functies binnen een team, kan een teamleider de diversiteit aan denkstijlen herkennen en benutten. Het is essentieel om ruimte te creëren voor discussies waarin alle functies worden gehoord, zodat er geen waardevolle perspectieven over het hoofd worden gezien. Op die manier kan het team optimaal profiteren van de unieke bijdragen van elk individu.

  Daarnaast kan kennis van de verschillende functies ook helpen bij het verdelen van taken binnen het team. Mensen met een sterke analytische denkfunctie kunnen bijvoorbeeld goed presteren in situaties waar precisie en grondigheid vereist zijn, terwijl anderen beter geschikt zijn voor creatieve of praktische taken. Door rekening te houden met ieders sterke punten, kan je als leidinggevende een omgeving creëren waarin iedereen succesvol kan samenwerken.

  Om ’t kort samen te vatten; het begrijpen van de verschillende functies van MBTI en hun impact op teamdynamiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan succesvolle samenwerking. Het erkennen en waarderen van de diverse denkstijlen bevordert niet alleen optimale prestaties, maar creëert ook een inclusieve omgeving waarin elke medewerker zich gewaardeerd voelt.