Loopbaanadvies en coaching door Noloc gecertificeerd loopbaancoach Manon Erich, werkzaam in Zoetermeer en online

Extern

Vertrouwenspersoon

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek. Het creëren van zo’n veilige werkplek vraagt echter iets van de organisatie en van haar medewerkers. Het niet vanzelfsprekend. 

IK HEB GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE OPDRACHTGEVERS.

Last van ongewenst gedrag of het liever voorkomen?

Organiseer een veilige werkplek voor iedereen

Ook preventief!

Kom in actie!

Organisaties kunnen een beroep op mij doen om afdelingen en medewerkers te informeren, te inspireren en te adviseren. Enerzijds bevorder je daarmee de bewustwording van eigen gedrag en gewenst gedrag, anderzijds gaat er een preventieve werking van uit. Medewerkers die zich bewuster worden van hun eigen invloed op de werksfeer of cultuur op de afdeling kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere samenwerking en daarmee aan een gezondere bedrijfsvoering.

Er zijn diverse interventies mogelijk om dit samen op een laagdrempelige of iets steviger manier aan te kaarten en bespreekbaar te maken.

Bewustwording op alle niveaus in de organisatie is een belangrijke stap. Laagdrempelige interventies dragen bij aan een gezondere bedrijfscultuur en betere bedrijfsvoering en aan het werkplezier en de motivatie van medewerkers.

Het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon is een win-win voor de organisatie en haar medewerkers.

Mijn werk als vertrouwenspersoon richt zich op twee aandachtsgebieden; ongewenst gedrag en integriteit.

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in.

Manon Erich

IK HEB GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE OPDRACHTGEVERS.

Coaching voor loopbaan en ontwikkeling, online en live. Coaching voor meer werkplezier, zelfmanagement en betere keuzes maken. Door Noloc Loopbaancoach, Manon Erich, Zoetermeer.

herkennen en erkennen

Wat is ongewenst gedrag?

^

Pesten

^

Agressie en geweld

^

Machtsmisbruik

^

Discriminatie en racisme

^

Seksuele intimidatie

^

Buitensluiten

^

Roddelen en kleineren

^

Seksueel geweld

^

Diefstal en fraude

Ongewenst gedrag is niet altijd zichtbaar. Het kan heel stiekem en vilein zijn. Ongewenst gedrag kan ook ‘gewoon’ gevonden worden. Dan wordt het door omstanders gerelativeerd of geaccepteerd. Toch kan het heel schadelijk zijn voor medewerkers. Het feit dat omstanders het gedrag mede in stand houden, helpt het slachtoffer zeker niet.

Integriteitsschendingen zijn strafbare feiten. Daarbij kan je denken aan diefstal, fraude, gesjoemel met aanbestedingen, het delen of stelen van privacygegevens en schending van het EU-recht waarbij de veiligheid, het welzijn of de gezondheid van groepen mensen of de hele samenleving in het geding is. Bij integriteitskwesties is de melder iemand die getuige is of kennis heeft van de schending en daardoor in gewetensnood is gekomen. Zo iemand wordt beschermd door de WBK, de Wet bescherming klokkeluiders. Deze persoon moet kunnen vertrouwen op anonimiteit. Sommige werkgevers zijn verplicht hiervoor een heldere procedure te hebben waarin de anonimiteit gewaarborgd is.

Systemisch coach, inzetbaar voor leidinggevenden bij gedoe in teams of voor eigen ontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomst

1. Basisdienstverlening

Dit bedrag wordt bepaald door de omvang van de organisatie; het aantal medewerkers en locaties.. Daarnaast heeft de grootte en complexiteit van de organisatie ook z’n weerslag op de tijd die ik investeer in het opdoen van kennis van de organisatie, het inlezen in relevante documentatie, de tussentijdse evaluatie en de jaarlijkse rapportage.

Basisdienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Mijn bereikbaarheid op werkdagen/kantooruren
 • Inlezen gedragscode, klachtenregeling en meldregeling
 • Tussentijdse evaluatie(s) en een jaarlijkse rapportage
 • Advies aan het management en voorlichting

  2. Gesprekken

  We stemmen af hoeveel gesprekken er vooraf ingekocht worden, met een minimum van 3. Daarmee is de basis voor 1 melding geregeld. Een traject bestaat doorgaand uit een intake 3 gesprekken en tussentijds contact. Voor gesprekken die op jaarbasis ingekocht worden, geldt een gereduceerd tarief.

  Samenwerken

  Het is van belang dat ook wij, als werkgever en vertrouwenspersoon, op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Ik wil een goed beeld van de organisatie krijgen. Openheid bij aanvang van onze samenwerking draagt daaraan bij.

  Daarom maak ik graag uitgebreid kennis.

  Omdat medewerkers dingen met mij delen over de organisatie die veelal niet zo positief zijn, vind ik het belangrijk om te benadrukken dat deze informatie bij mij veilig is, zoals dat ook voor de medewerkers geldt.

  Zijn we akkoord? Dan verdiep ik me vanzelfsprekend in de organisatie, de bedrijfscultuur, het PSA-beleid, de reglementen en de gedragscode. Waar nodig kan ik advies geven en als sparringpartner fungeren.

  Ik maak een samenwerkingsovereenkomst voor een jaar die stilzwijgend verlengd wordt, tenzij we anders besluiten. De overeenkomst bestaat uit 2 delen waaruit onze afspraak bestaat: basisdienstverlening en het vooraf afgenomen gesprekken. Daarmee is mijn inzet voor dat aantal gesprekken gegarandeerd.

  Aanvullend kunnen we ook afspraken maken over workshops, teamsessies en aanwezigheid bij presentaties.

  7 redenen

  Waarom een externe vertrouwenspersoon inhuren?

  Onverenigbare functies

  Er zijn functies die onverenigbaar zijn met de rol van vertrouwenspersoon. Toch blijken deze functionarissen wel vaak deze neventaak intern te bekleden. Daarbij kan je denken aan iemand van de directie of van HR.

  Objectiviteit van een externe

  Medewerkers willen extern toetsen of hun gedachten of conclusies kloppen. Dat voelt veiliger en objectiever. Ze blijken ook meer vrijuit te kunnen praten over gevoelens en effecten van hetgeen ze ervaren. Dat lucht op en is soms al voldoende.

  Een medewerker kan zelf soms niet meer goed overzien wat de consequenties zijn van het wel of niet melden van kwesties. Daarvoor heeft hij of zij een bekwame ‘spiegel’ nodig.

  Niet intern durven melden

  Ongewenst gedrag sluimert onder de oppervlakte en er is een specifieke, situationele reden waarom medewerkers zich niet intern melden. Het is in het belang van de organisatie dit ook boven water te krijgen.

  Interne vertrouwenspersonen zijn ook collega’s waar je mee moet samenwerken. Misschien niet nu, maar dat neemt niet weg dat het in de toekomst wel kan voorkomen.

  Practice what you preach

  Een gedragscode leeft minder binnen de organisatie als er geen zichtbare en makkelijk toegankelijke handvatten aan gekoppeld zijn. 

  Medewerkers willen ook zien en ervaren dat voor de gedragscode geldt ‘practice what you preach’.

  Voorkom oplopende kosten

  Je voorkomt langdurig verzuim, conflicten, verbetertrajecten, coachtrajecten, mediation, outplacement en ongewenst verloop onder personeel.

  De informele oplossing

  Een informele oplossing is dichtbij als er een vertrouwenspersoon geraadpleegd kan worden

  Het alternatief kost hoogstwaarschijnlijk veel tijd en geld en heeft vervelende gevolgen voor het slachtoffer, de dader en de omstanders.

  Ook hulp voor de dader

  Ook de dader van ongewenst gedrag moet ergens terecht kunnen. Door diegene ook een mogelijkheid te bieden om met wat hulp zijn of haar gedrag te veranderen, bereik je als werkgever ook je doel.

  LVV Gecertificeerd vertrouwenspersoon

  Na mijn opleiding tot [extern] vertrouwenspersoon ben ik opgenomen in het register van LVV. Dit is de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen. Het LVV controleert iedere 4 jaar of ingeschreven vertrouwenspersonen nog voldoen aan de gestelde eisen en geven na goedkeuring een certificaat af.

  In die periode dient de vertrouwenspersoon tijd en aandacht te besteden aan ontwikkeling en zelfreflectie.

  VERTROUWENSPERSOON ZOETERMEER