Wat is een loopbaan APK?

Een loopbaan APK is een check-up die je helpt om inzicht te krijgen in je huidige werksituatie en om te bepalen of deze nog voldoet aan je verwachtingen en doelen. Het is een proces van zelfreflectie en evaluatie, waarbij je kijkt naar onder andere je sterke punten, waarden, interesses en ambities. Een loopbaan APK is een kort coachtraject, waarin een aantal loopbaanthema’s aan de orde komen en je helpt om bewuste keuzes te maken voor je loopbaan en ontwikkeling. Dit korte traject levert heldere actiepunten, zelfinzicht en daarmee grip op je werkplezier op. Medewerkers die een loopbaan APK doen, zeggen naderhand dat ze veel meer aan het stuur van hun eigen loopbaan zitten.

Wat zijn redenen om een loopbaan APK doen?

Er zijn verschillende redenen waarom het de moeite waard is om de tijd en moeite te investeren in een loopbaan APK. Hieronder vind je, op basis van mijn ervaring, 10 redenen om een loopbaan APK te doen:

 1. Ontdek je sterke punten: Een loopbaan APK biedt de mogelijkheid om jouw sterke punten en vaardigheden in kaart te brengen. Door bewust te worden van wat jou uniek maakt, kun je tijdens je werk gerichte keuzes maken die passen bij jouw talenten en potentieel.
 2. Identificeer je interesses en ambitie: Werk is voor velen een belangrijk deel van het leven. Of je wil of niet, je spendeert veel tijd aan werk. Zoveel dat het belangrijk is dat je iets doen wat je ook écht leuk vindt. Een loopbaan APK stelt je in staat om jouw (werkinhoudelijke) interesses en ambitie te achterhalen, zodat je jouw loopbaan meer naar je hand kunt zetten.
 3. Herontdek je motivatie: Als jij merkt dat het enthousiasme voor je werk begint af te nemen, kan een loopbaan APK helpen om opnieuw focus aan te brengen in wat voor jou belangrijk is op professioneel gebied. Door je motivatie te herontdekken en daar gehoor aan te geven, kun je weer met energie aan de slag.
 4. Ontdek nieuwe mogelijkheden: Soms zit je vast in een bepaalde rol of functie en zie je geen andere mogelijkheden. Een loopbaan APK kan je helpen om uit dat denkpatroon te breken en nieuwe kansen en richtingen te ontdekken die beter aansluiten bij jouw doelen en behoeften.
 5. Vergroot je zelfvertrouwen: Doordat een loopbaan APK inzicht biedt in wie jij bent, wat jouw talenten zijn en welke werkzaamheden jou energie geven, kun je meer zelfvertrouwen krijgen in het maken van keuzes die goed voor jou zijn. Dit kan leiden tot meer voldoening en succes op professioneel vlak.
 6. Maak een weloverwogen beslissing over een carrièreswitch: Dankzij een loopbaan APK kun je de verschillende opties voor een carrièreswitch onderzoeken, voordat je daadwerkelijk de sprong waagt. Het geeft je de kans om te zien of de beoogde verandering echt bij jou past voordat je grote stappen neemt.
 7. Breng balans tussen werk en privéleven: Een loopbaan APK helpt ook om bewust stil te staan bij wat jij belangrijk vindt in het leven, naast werk alleen. Het biedt handvatten om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven, zodat beide aspecten elkaar kunnen versterken in plaats van tegenwerken.
 8. Verbeter je werksituatie: Het kan zijn dat je al tevreden bent met je huidige baan, maar bepaalde aspecten gewoon beter wilt maken. Een loopbaan APK helpt om inzicht te krijgen in wat jouw groei en ontwikkeling stimuleert en wat je daarvoor moet doen. Dit kan tot verbeteringen leiden binnen jouw huidige werkomgeving. Dat heet jobcrafting.
 9. Verminder stress en burn-out klachten: Een loopbaan APK kan ook helpen om stress- of burn-outklachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Door inzicht te krijgen in jouw behoeften en energievreters, kun je betere en gezondere keuzes maken die bijdragen aan een gezonde work-life balance.
 10. Geef richting aan jouw carrière: Last but not least, een loopbaan APK helpt om richting te geven aan jouw carrière. Het biedt de kans om doelen voor de toekomst te stellen en stappen te zetten die leiden tot persoonlijke groei en succes op professioneel gebied.

De aanleiding voor een loopbaan APK

Een loopbaan APK is een check-up. Het laat je stil staan bij je eigen toegevoegde waarde, je wensen, je ontwikkeling en zoiets als zingeving. De aanleiding kan heel divers zijn. Maar 1 ding is zeker, stel het niet jaren uit. De kracht van een loopbaan APK zit ‘m in de frequentie. Jaarlijks even stil staan bij thema’s als motivatie, drijfveren, waarden, rollen, ontwikkeling, leerpunten, ambities en keuzes heeft meer impact en zorgt ervoor dat je steviger aan het stuur van je loopbaan en ontwikkeling blijft.

Logische aanleidingen of passende situaties zijn bijvoorbeeld:

 • Inzetbaarheid van medewerkers vergroten
 • Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid over loopbaan en ontwikkeling
 • Medewerkers wisselde rollen in het team stevigheid bieden in variabele omstandigheden
 • Medewerkers die zichzelf moeten ‘verkopen’ bij de klant hebben baat bij zelfkennis
 • Projectmatig werk betekent wisselende teams en/of werkomgeving en je daarin staande houden
 • Medewerkers die (te lang) vastzitten in hun functie komen eerder in beweging door dit soort kleine stapjes
 • Interne mobiliteit stimuleren en vergroten en behoud zo kennis en ervaring voor de organisatie
 • Als onderdeel van in-, door- uitstroombeleid: Behoud van medewerkers
 • Bij aanvang van reorganisaties om medewerkers regie te geven
 • Rondom jaargesprekken met leidinggevenden

Net als een auto APK, is een loopbaan APK bij voorkeur iets wat periodiek plaatsvindt. Op de lange termijn scheelt dat kosten. Bijvoorbeeld met betrekking tot verzuim, outplacement, mediation, vertrekregelingen, en recruitment. Medewerkers die langer werkzaam blijven bij hun werkgever hoeven minder vaak vervangen te worden. Dat scheelt ook wervingskosten, scholingskosten en inwerktijd van een nieuwe collega.

  Wanneer is een loopbaan APK geen goed idee? Bijvoorbeeld als een medewerker al een poos ziek thuis zit, al een conflict met een collega of een leidinggevende heeft of echt overduidelijk toe is aan iets anders. Dan is een uitgebreider traject veel zinvoller. Daarmee geef je de medewerker ook regie en de ruimte om keuzes te maken. Zo’n medewerker vertrekt vermoedelijk op termijn, maar wel met een goed en dankbaar gevoel en met een plan. Vanuit goed werkgeverschap is dat dus heel zinnig. Iemand die niet in de gelegenheid wordt gesteld om zich vrij te oriënteren veroorzaakt op termijn hoogstwaarschijnlijk ook gedoe. Dat kan je maar beter voor zijn.

  ‘Dat moet een medewerker zelf regelen’!  is een uitspraak die ik wel eens hoor. Maar klopt dat ook ? En als dat zo is, waarom gebeurt het dan maar zelden?  Veel werkgevers organiseren loopbaan APK’s en coaching voor medewerkers. Ik kan wel 10 argumenten opsommen waarom een werkgever dit moet initiëren, maar ik maak graag een ‘belangrijkste top 5’:

  • De begeleiding vindt plaats tijdens werktijd, dat kan niet zonder/overleg/toestemming/betrokkenheid van de werkgever
  • De kosten zijn niet aftrekbaar voor de medewerker en wel voor de werkgever
  • In een coachtraject is input van een leidinggevende of collega’s waardevol; daardoor moeten ze op de hoogte zijn
  • De uitkomst van een traject is vaak het begin van iets nieuws waar de leidinggevende een belangrijke rol in heeft
  • Het is een win-win-situatie. De medewerker vindt dat de werkgever er ook profijt van heeft en z’n aandeel moet pakken

  De inhoud van loopbaan APK

  Een loopbaan APK is kort coachtraject. In drie coachgesprekken staan we stil bij een aantal thema’s. Samen stemmen we af wat voor jou een loopbaan APK nuttig maakt. Dat betekent dat je zelf vooraf een aantal coachvragen moet formuleren. Dat helpt ons om te doen wat nodig is en het gewenste resultaat te boeken. Jouw coachvragen bepalen de inhoud van het coachtraject en vormen de doelen. Betekent dit dat er van alles aan bod kan komen? Nee, helaas niet. Een kort coachtraject van 3 gesprekken heeft ook beperkingen. Met name tijd. Als we 3 coachgesprekken hebben, kunnen we op hooguit 4 of 5 coachvragen een antwoord vinden, mits de vragen heel concreet en specifiek zijn. Een handig instrument voor een loopbaan APK is MBTI. Het rapport over je MBTI profiel geeft al veel inzicht en kunnen we benutten om antwoord te vinden op een aantal van je vragen.

  Voorbeelden van coachvragen die in een loopbaan APK aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Wat zijn mijn kwaliteiten?
  • Wat motiveert mij?
  • Welke waarden streef ik na?
  • Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen?
  • Welke stap in mijn ontwikkeling is nuttig?
  • Welke rollen gaan mij goed af?
  • Wat is mijn blinke vlek of valkuil?
  • Waar wil ik aan bijdragen?

  • Welke ervaring is relevant voor een vervolgstap?
  • Welke opleiding helpt me verder?
  • Wat zijn mijn drijfveren?
  • Wat is mijn unieke aandeel in het team?
  • Ik sta voor een keuze. Wat moet ik doen?
  • Wat weerhoudt mij van actie?
  • Wat is mijn toegevoegde waarde?
  • Wat is een logische vervolgstap?

  Een loopbaan APK rond je af met een ontwikkelplan of actieplan. Daarmee kan je zelf in de periode daarna aan de slag om doelen te bereiken. Wat voor doelen dat zijn? Bijvoorbeeld:

  • Meer werkplezier
  • Meer voldoening
  • Een betere balans
  • Inzicht in je toegevoegde waarde
  • Een opleidingskeuze
  • Meer zelfvertrouwen
  • Grip op je loopbaan en ontwikkeling
  • Betere samenwerking
  • Ambities vormgeven
  • Een loopbaanplan hebben

  Ben je toe aan een loopbaan apk? Je kan via mijn website of via de knop hieronder een kosteloos kennismakingsgesprek inplannen. Op de pagina over een loopbaan APK kan je meer informatie vinden.

  Wil je zelf aan de slag gaan met loopbaanthema’s als werkplezier, drijfveren, talent, vaardigheden, kenniskapitaal, rollen en stresspreventie? Bestel dan mijn gratis eBook Maak werk van je loopbaan.