Werk vinden dat beter bij me past.

werk dat past coach

Waarom ben ik niet tevreden met het werk wat ik doe? Waar komt dat gevoel van onvrede vandaan? Gebrek aan werkplezier en motivatie kost energie en kan frustrerend zijn. En over het algemeen lopen medewerkers er te lang mee door in de hoop dat het wel weer overwaait. Dat gebeurt meestal niet, of slechts heel even. Het gevoel van onvrede keert daarna vaak terug en is het zelfs een stuk intenser.

Vragen over motivatie, werkplezier en de zoektocht naar ander werk bereiken mij als loopbaancoach dagelijks. Met als hoofdvraag; wat voor werk past er bij me en hoe kan ik dat werk bemachtigen? Ik noem dat koers bepalen.

Hoe vind ik werk dat bij me past?

In de komende hoofdstukken ga ik er dieper op in en krijg je tips om koers te bepalen. Deze blog is als volgt opgebouwd:

 • Hoe ons werk veranderd is
 • Je werkbeleving
 • Zinvol werk
 • Leren en ontwikkelen
 • Ik hou niet van verandering
 • Je levensfase en loopbaan
 • Duurzame inzetbaarheid
 • 10 tips

Hoe ons werk veranderd is

Waarom werken we? Dat is een belangrijke thema om bij stil te staan, want het antwoord op deze vraag is in de laatste decennia nogal gewijzigd. Kwam je in de jaren ’50 de arbeidsmarkt op, dan was werk simpelweg de manier om in je levensonderhoud te voorzien. In de jaren ’60 was dat niet heel veel anders, behalve dat er ook een stroming ontstond van ‘vrijheid-blijheid’. Werk werd minder belangrijk, plezier en onafhankelijkheid werden belangrijker. Maar slechts een klein deel van de beroepsbevolking was hier mee bezig. In de jaren ’70 was er een grotere verandering; werk doen waarvoor je echt gemotiveerd bent, werd wat meer gemeengoed. Meer mensen konden studeren en er ontstonden meer studierichtingen. In de jaren ’80 veranderde iets, maar niet in het voordeel van de arbeidsmarkt en dus ook niet voor de beroepsbevolking. Een grote crisis gooide roet in het eten. Er was weinig werk, je moest simpelweg blij zijn als je werk had. Doen wat je leuk vindt? Dat bleek voor velen een illusie te zijn. De gekozen studies en opleidingen hadden niet geleid tot die interessante baan. Pas sinds de jaren ’90 wint ‘werk doen wat bij je past’ terrein. Er wordt meer gekeken naar talenten en interesses. Sterker nog; de overheid stimuleerde dit. De campagne ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ heeft zelfs aan kracht niet ingeboet, want ik hoor hem vandaag de dag nog geregeld voorbijkomen in de gesprekken met cliënten.

 

De economische crisis heeft natuurlijk voor twijfels en onzekerheid gezorgd. Net als in de jaren ’80 bleken bepaalde opleidingen helemaal niet tot werk te leiden en er verloren zo ontzettend veel mensen hun baan, dat werk eigenlijk weer vooral een manier was om in je levensonderhoud te voorzien. Je ging in die tijd natuurlijk niet een avontuur op de arbeidsmarkt aan, als je daarmee grote financiële problemen kon veroorzaken.

Maar gelukkig, dat ligt achter ons. De huidige economie, en dus ook de arbeidsmarkt staat er heel rooskleuriger voor. Door de coronacrisis is er in het landschap van werk wel veel veranderd, uiteraard. Bepaalde sectoren hielden nog een poos last van de gevolgen en zijn er misschien nog niet bovenop. Aan de andere kant zien we ook dat het aantal vacatures enorm hoog is, zelfs vergelijkbaar met de vacature piek vlak voordat corona zich aandiende.

Dat betekent dat er nu heel veel mogelijk is. Dat merk ik ook in mijn eigen coachpraktijk . De mensen die ik begeleid en op zoek willen naar ander werk, merken dat ook. Al tijdens het coachtraject!

Wil je iets anders doen, dan is de kans dat dit je nu lukt dus best groot.

Je werkbeleving

Werkbeleving is onder te verdelen over 3 type medewerkers:

 • Medewerkers die hun werk gewoon als werk zien
 • Medewerkers die hun werk als carrière zien
 • Medewerkers die werk doen vanuit een roeping

Eind 2019 is er in Nederland onderzoek gedaan naar deze onderverdeling. Het merendeel ziet z’n werk als werk, namelijk 35%. Zo’n 31% bekijkt z’n werk vanuit het carrièreperspectief en 23% ervaart zijn of haar werk als een roeping. De verschillen lijken niet zo groot, maar ze zorgen wel voor grote verschillen als het gaat om voldoening en werkplezier.

Iemand die zijn werk omschrijft als een roeping, haalt meer voldoening uit het werk, ervaart direct het resultaat van zijn of haar inzet en blijkt ook weerbaarder te zijn voor tegenslagen. Iemand die zijn werk ziet als een mogelijk om zich te ontwikkelen en te groeien, is zich bewuster van zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en geeft daarmee gerichter sturing. Is er dan iets mis met iemand die werk ziet als ‘gewoon werk’? Nee, hoor. Op zich niet, als je niet met tegenzin naar je werk gaat, dan is er natuurlijk niks aan de hand.  Echter, meer en meer zijn we ons bewust van onze bijdrage. Als datgene wat we doen voor ons niet meer zo zinvol lijkt, dan verliest de goede wil het toch echt van de groeiende demotivatie. Dan is ‘gewoon werk’ niet meer genoeg.

Nu rijst de vraag; kan je makkelijk overstappen naar de andere groep en je werkbeleving daarmee een positieve boost geven? En zo ja, wat moet je er dan voor doen?

Zinvol werk

Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken wat je mist in je werk. Met andere woorden; wat zou werk wel zinvol voor je maken?

Ik vraag mijn cliënten welke talenten en ervaring gekoppeld kunnen worden aan iets dat wezenlijk voor ze is; aan hun loopbaanwaarden. En wat boeit hen? Interesses, onderwerpen waar je je met hart en ziel aan kan verbinden, maken iets duidelijk. Klinkt dat allemaal wat onrealistisch en onhaalbaar? Dan spreek ik dat niet direct tegen. Wat ik je wel kan zeggen, is dat op dit punt in het proces, om te ontdekken wat beter past, dromen en ideaalbeelden enorm functioneel zijn. Door direct iets van tafel te vegen, omdat het toch niet kan, ontneem je jezelf een hele belangrijke stap. Wegstrepen kan altijd nog, maar eerst moet je nadenken over ‘what ifs’. Dit geeft een richting of context aan, en daar kan je op voortborduren. Ja, uiteraard met realiteitszin.

Leren en ontwikkelen

Een ander belangrijk onderwerp is je leerbehoefte. Wat zou je graag willen ontwikkelen? Waar wil je beter in worden? En waarom? Waar zou je (nog) tijd en energie in willen steken en waar kan je voldoende motivatie voor opbrengen, als het roer om moet?

Geen zin meer om iets nieuws te leren? Stem je opties en motivatie dan af op wat wel kan, op wat je nog wel zou willen doen om je ontwikkeling een boost te geven. Het vergroot je kansen en geloof me, iets nieuws leren kan ook echt heel leuk zijn. Daarbij komt dat goed voor je is. Door nieuwe dingen te leren, vergroot je je veerkracht en vertrouwen. Daarnaast is het ook een goede manier om stress en overspannenheid te lijf te gaan.

Kilian Wawoe en Erik Scherder, hebben hierober samen interessant materiaal gemaakt voor de Universiteit van Nederland, Dit kan je terugvinden op Youtube.

En misschien is het een kleine geruststelling; door de enorme krapte op de arbeidsmarkt (veel vacatures, minder werkzoekenden) stellen werkgevers hun eisen bij. Ben je gemotiveerd, bereid om je te ontwikkelen en pas je in het team, dan laten werkgevers hun opleidingseisen steeds vaker eens vieren. Werkgevers vinden het over het over het algemeen ook belangrijker dat je goed ontwikkelde ’20-century skills’  bezit. Daarbij moet je denken aan het omgaan met veranderingen, flexibiliteit, leerbereidheid, samenwerken, communicatie, creativiteit en kritisch en/of logisch nadenken.

Hoe beoordeel jij je werkbeleving?

Misschien is er de afgelopen tijd iets veranderd? Dat is niet zo gek. Steeds meer mensen doen een beroep op mij omdat ze zinvoller werk willen. De coronacrisis heeft er ook aan bijgedragen dat we plotseling zicht hebben op cruciale beroepen en beroepen die er ogenschijnlijk minder toe doen. Daarnaast kunnen veranderingen in de werksfeer of in de manier van werken zorgen voor demotivatie.

Ik hou niet van verandering

Er zijn maar weinig mensen die ècht van verandering houden. Zeker als het op werk aan komt. Een andere vakantiebestemming, andere smaken leren kennen, een nieuwe hobby eigen maken; het is allemaal te doen. Maar voor werk geldt vooral dat er een ‘sense of urgency’ moet zijn om in beweging te komen. Je moet dus voelen, ervaren dat het ècht beter voor je is om actie te gaan ondernemen. Dat het je meer op zal leveren, dan wanneer je niks doet.

Nu voelt niet iedereen die ‘sense of urgency’ op tijd. Misschien is er een stemmetje dat zegt dat het tijd wordt voor wat anders en zijn er talloze redenen om er niet naar te luisteren. Dat zijn meestal hele goede, rationele argumenten. Ze brengen je alleen niet verder. In de meest vervelende situatie zullen ze je zelfs op flinke achterstand zetten.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Als ik iets zou kunnen veranderen op mijn werk, wat zou ik dan veranderen?
 • In welke waarden van de organisatie herken ik mezelf en is dat voldoende?
 • Welke ontwikkelingen in de organisatie geven mij energie?
 • Als mijn collega’s een andere baan vinden, wil ik er dan nog werken?
 • Wat ik het liefst met mijn leidinggevende wil bespreken is ……

Ik ben benieuwd wat je eigen conclusies zijn als je naar je antwoorden kijkt.

 1. Zit je nog op je plek?
 2. Waar in de organisatie zou je meer op je plek zijn?
 3. Kan je daarover in gesprek met je leidinggevende?

Hou je van controle?

Zoek je zekerheid?

Dan kan dit je misschien overtuigen:

Als je zelf aan het stuur van je loopbaan wil zitten, dan grijp je zo vroeg mogelijk in, dan zorg je dat je meebeweegt op de arbeidsmarkt in een richting die je zelf hebt gekozen en waarvan je weet dat het een toekomstbestendige keuze is.

Je levensfase en loopbaan

Je leeftijd speelt een belangrijke rol. En niet persé omdat het lastiger voor je wordt op de arbeidsmarkt. Nee, als je ouder wordt, dan heb je ook ander wensen ten aanzien van werk.

 • In je twintigerjaren heb je nog geen arbeidsidentiteit. Je staat aan het begin van je loopbaan en hebt het allemaal nog te ontdekken. In deze fase heb je het nodig om te exploreren en om fouten te maken. Je leert snel, dus ook van je fouten. Het is goed om te beseffen dat je keuzes niet voor levenslang zijn. Er is nog van alles mogelijk en dit het moment om die ontdekkingsreis ten volle te ondergaan.
 • Ben je een dertiger dan ervaar je ‘de file van het leven’. Je krijgt op je werk steeds meer verantwoordelijkheden en thuis vermoedelijk ook. Je beroepskeuze heeft duidelijke contouren gekregen en je denkt na over je lange termijnplanning. Wat zijn mooie carrière stappen en hoe kan je dit realiseren? De vraag bij deze groep is dus vooral ‘hoe houd ik me staande?’ en speelt de vraag ‘wat wil ik eigenlijk?’ veel minder. Deze groep heeft meer dan gemiddeld last van stress. Daarom is de eerste vraag verklaarbaar, maar de tweede vraag verstandiger. De dertiger met veel stress kan later een dure rekening gepresenteerd krijgen en zou dus tijdig moeten gaan nadenken over wat hij of zou eigenlijk wil qua werk- en levensinvulling.
 • De veertiger kan te maken krijgen met midlife-problematiek. En ook dat moet niet onderschat worden. Het kan erg confronterend zijn om te moeten concluderen dat een aantal dromen niet meer uit zullen komen en dat er dus er dus sprake is van eindigheid. Het accepteren ervan, is een proces op zich. Maar veertiger, laat je niet uit het veld slaan! Er kan nog heel veel wel! Daar ontstaat ruimte voor als je er echt voor open staat enn zaken kan loslaten. Daarbij komt dat je nu zoveel meer te bieden hebt. Onderschat de waarde daarvan niet.
 • Ben je vijftig jaar of ouder, dan wordt kwaliteit veel belangrijker dan kwantiteit. Je senioriteit geeft je ook een andere positie. Misschien ambieer je een mentorrol. Het principe meester-gezel is daarop gebaseerd. En dat is niet voor niks. Deze groep medewerkers wil op een andere manier van waarde zijn voor een organisatie of samenleving. Kennis delen met een jongere generatie is een veelgehoorde wens. Je ontwikkelt ook andere compenties. Bijvoorbeeld relativeringsvermogen, innemendheid of bedachtzaamheid. Het is zaak dat je in gesprek blijft met je leidinggevende over je inzet in de laatste fase van je werkende leven. Wellicht ben je fysiek niet meer zo heel sterk, je kennis en ervaring doen ertoe! Jouw belangrijkste ‘missie’ zou je toekomstbestendigheid moeten zijn. Wat wil je (nog)?

Ter inspiratie:

Kijk eens naar dit item van 1vandaag van 28 januari 2020 (kijk vanaf 20:38 minuten)

(Lekker doorscrollen naar 20 minuut 38. Dan skip je alle berichten over het begin van de coronapandemie!)

In dit item in 1Vandaag worden werklozen geinterviewd die zich laten omscholen tot ambachtsman: meubelmaker, klusjesman en glazenier.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor iedere generatie of levensfase een belangrijk onderwerp, maar wordt misschien wel belangrijker naarmate je ouder wordt.

Nietvoor niets is er bij bedrijven veel aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers blijven langer onderdeel uitmaken van de arbeidsmarkt dan ooit tevoren. Ben je nu rond de 40 jaar, dan is de kans groot dat je nog 30 jaar moet werken. Bijvoorkeur doe je dat op een gezonde manier. Dat betekent dat je zelf ook aandacht zou moeten hebben voor thema’s als werk-fit, fysiek-fit en mentaal-fit.

Werk vinden dat bij je past: 10 tips

Ben je toe aan wat anders en weet je niet wat? Dan hoop ik dat je door bovenstaande informatie een beeld hebt gekregen van de manier waarop jij naar werk kijkt, naar je werkbeleving. Misschien heeft zingeving je aan het denken gezet? Wat voor jou zingeving is (je purpose), is het onderzoeken waard. Het is je basis.

Misschien is je sense of urgency helder geworden en heb je besloten dat het tijd is voor verandering? Dan is het doel van mijn blog zeker bereikt. Als het niet goed voelt, luister dan naar dit gevoel en handel ernaar.

Daarom heb ik 10 concrete tips en wat advies voor je op een rijtje gezet. Hiermee kan je op korte termijn werken aan de gewenste verandering. Mijn credo is niet voor niets ‘Maak werk van je loopbaan’

 

  • Bepaal je ‘what if’. Wat zou je willen doen, als alles een optie is? Als je opnieuw voor de keuze stond voor een opleiding of beroep, wat zou dat zijn? Welke organisaties boeien je en waarom? Met wie zou je wel eens een dagje mee willen lopen?
  • Wat zijn jouw grootste talenten? En welke vaardigheden ondersteunen dit talent? Met andere woorden, bij wat voor een taken verlies je de tijd uit het oog, kom je in een zogenaamde flow? Wat ben je aan het doen? En waar doen collega’s bij jou vaak een beroep op als ze er zelf niet uitkomen?
  • Over welke onderwerpen raak je niet uitgepraat? Waar zou je ’s nachts voor opblijven? Maak een top 3 van meest interessante onderwerpen.
  • Gebruik 360 graden feedback om input te krijgen van anderen. Vraag mensen die jou echt goed kennen en ook eerlijk durven te zijn, wat ze jou zien doen. Wat vinden zij bij jou passen en waarom?
  • Kijk je wel eens naar vacatures? Het lijkt onbegonnen werk als je niet weet waar je naar moet zoeken, maar de vacatures waar je oog op valt, maken echt wat duidelijk. Begin met zoeken, en kijk of je een rode draad kan ontwaren.
  • Welke eisen stel je aan werk? Ik heb het over arbeidsvoorwaarden. Wat vind je belangrijk, waar wil je geen afstand van doen. Is dat reëel? En wat ben je bereid in te leveren, als het je een leukere baan oplevert?
  • Weet wat je drijfveren en waarden zijn. Weet je wat je missie is? Jouw zingeving, wat jij nuttig vindt, moet helder zijn als je een bewuste en juiste keuze wil maken.
  • Wat heeft je eerder weerhouden om stappen te zetten? Waarom is het lastig? Welke belemmerende overtuigingen, irrationele gedachten staan je in de weg? Het is duidelijk dat je hier afstand van moet nemen. Dat is overigens makkelijker gezegd, dan gedaan. Maar zonder deze stap, hoef je aan de vorige 7 punten ook niet te beginnen.
  • En wat als je een beeld krijgt, een idee hebt in welke richting je verder wil? Dan is het tijd voor actie. Kijk eens of je een gesprek kan voeren met iemand die dit werk doet. Netwerken met de mensen die jouw toekomstige baan uitoefenen, is een succesvolle manier om je doel te bereiken. Kortom; ga erop af. Belangrijk in deze fase: je beeld hoeft niet helemaal te corresponderen met de realiteit, jij gaat nu ontdekken wat jouw mogelijkheden zijn en of je gevoel daarbij ook klopt.
  • En wat nou als het hele proces je tegenvalt? Dat je niet binnen een paar maanden op die gedroomde plek zit? Heb geduld, wees gecommitteerd aan je doel en heb (zelf)vertrouwen. Het is niet leuk om in de wachtstand te staan of op onderzoek uit te moeten gaan, maar als jij zichtbaar en vindbaar blijft voor die aantrekkelijke functie of in die specifieke branche, actief je markt blijft bewerken en zo nodig hulp durft in te schakelen, dan word je op den duur beloond.

Lijkt het je fijner om dit proces samen te doorlopen? Wil je deels zelfstandig aan de slag en begeleiding en feedback krijgen? Wil je sparren of je inzichten vergroten en versnellen? Dan is het online coachprogramma geschikt voor jou!

In dit programma staan de vragen ‘wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik? centraal, inclusief 6 online of live coachgesprekken.

Wil je eerst zelf aan de slag gaan met loopbaanthema’s als werkplezier, drijfveren, talent, vaardigheden, kenniskapitaal, rollen en stresspreventie? Bestel dan mijn gratis eBook Maak werk van je loopbaan.

Manon Erich, loopbaancoach voor meer werkplezier, voldoening en vertrouwen. Online en live coachtrajecten. Gevestigd in Zoetermeer.

Vrijblijvend kennismaken?

Wil je afstemmen of je vraag of situatie past bij loopbaancoaching? Plan dan zelf een kennismakingsgesprek in of laat via mijn website een bericht achter, dan neem ik contact met je op.

Ik ga graag met je in gesprek om te onderzoeken wat jij nodig hebt om antwoorden te vinden op je loopbaanvraag of je werksituatie te verbeteren.

– Manon Erich